Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Dostawa urządzenia NAS (serwera) do przechowywania kopii danych
Dostawa urządzenia NAS (serwera) do przechowywania kopii danych
06.10.2020 więcej
SZPZOZ/ZP/05/2020 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
SZPZOZ/ZP/05/2020 ogłoszenie o wyborze oferty
najkorzystniejszej
09.07.2020 więcej
Informacja z otwarcia ofert SZPZOZ/ZP/05/20 z dnia 03-07-2020
Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych do analizatora CB
400i w ilościach wynikających z bieżących potrzeb
Zamawiającego
03.07.2020 więcej
Zapytanie ofertowe SZPZOZ/Energia/01/200
kompleksowa usługa polegająca na sprzedaży energii
elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii
elektrycznej
26.06.2020 więcej
Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania
Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania SZPZOZ/04/2020
26.06.2020 więcej
SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W
POSTĘPOWANIU SZPZOZ/ZP/04/2020
24.06.2020 więcej
SZPZOZ/ZP/04/2020 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
SZPZOZ/ZP/04/2020 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
23.06.2020 więcej
zaprojektowanie wraz z wymaganymi uzgodnieniami dźwigu osobowego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z wymaganymi
uzgodnieniami dźwigu osobowego pionowego 2 przystankowego w
budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. gen. J. Hallera 25 w
Oleśnicy.
22.06.2020 więcej
SZPZOZ/ZP/05/2020 Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych
SZPZOZ/ZP/05/2020 Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych
do analizatora CB 400i w ilościach wynikających z bieżących
potrzeb Zamawiającego
19.06.2020 więcej
unieważnienia postępowania SZPZOZ/ZP/04/2020 pakiet 4
unieważnienia postępowania SZPZOZ/ZP/04/2020 pakiet 4
12.06.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się