Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
SZPZOZ/ZP/04/2020 unieważnienie postępowania dot. pakietu 9 i 12
Unieważnienie pakietu 9 i 12 SZPZOZ/ZP/04/2020
10.06.2020 więcej
Informacja z otwarcia ofert SZPZOZ/ZP/04/2020 z dnia 08-06-2020
Informacja z otwarcia ofert z dnia 08-06-2020
08.06.2020 więcej
AKTUALIZACJA ZAŁ. 1
Aktualizacja formularza ofertowego
02.06.2020 więcej
Aktualizacja umów - zał. 5 i 6
Aktualizacja umów załącznika 5 i 6
02.06.2020 więcej
SZPOZ/ZP/04/2020 zmiany po pytaniach
SZPOZ/ZP/04/2020 zmiany po pytaniach
01.06.2020 więcej
SZPZOZ/ZP/04/2020 Odpowiedzi z 01-06-2020
Odpowiedzi z 01-06-2020 SZPZOZ/ZP/04/2020
01.06.2020 więcej
SZPZOZ/ZP/04/2020 odpowiedzi na pytania
SZPZOZ/ZP/04/2020 odpowiedzi na pytania
29.05.2020 więcej
SZPZOZ/ZP/03/2020 Zawiadomienie o wyborze oferty
SZPZOZ/ZP/03/2020 Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawa
dysków do macierzy Eternus DX1/200S4
22.04.2020 więcej
SZPZOZ/ZP/02/2020 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
SZPZOZ/ZP/02/2020 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
26.03.2020 więcej
Informacja z otwarcia ofert z dnia 18-03-2020
SZPZOZ/ZP/02/2020 z dnia 05-03-2020r.
18.03.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się