Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 83

12345

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LASERA OKULISTYCZNEGO malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-20 zobacz
2 Aktualizacja ZAPYTANIE OFERTOWE Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ALINA GŁADUN 2021-07-20 zobacz
3 ZAPYTANIE OFERTOWE Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-20 zobacz
4 Zarządzenie nr 12/2021 dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów O... malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-02 zobacz
5 USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-02 zobacz
6 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-02 zobacz
7 PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z NEGOCJACJI malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-02 zobacz
8 FORMULARZ OFERTOWY malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-02 zobacz
9 REGULAMIN KONKURSU OFERT malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-02 zobacz
10 Ogłoszenie nr SZPZOZ/Med.Szkol./1/2021. malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-07-02 zobacz
11 Zawiadomienie o wyborze ofety - sprzedaż energii elektrycznej ALINA GŁADUN 2021-07-01 zobacz
12 zakup energii elektrycznej ALINA GŁADUN 2021-06-18 zobacz
13 POMOC MEDYCZNA W GODZINACH WIECZORNYCH, W WEEKENDY I ŚWIĘTA malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-06-07 zobacz
14 zaprojektowanie dostępności architektonicznej ALINA GŁADUN 2021-04-14 zobacz
15 TEST SARS COV 2 Jarosław Ptak 2021-03-17 zobacz
16 KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ NA COVID -19 malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-01-15 zobacz
17 Informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-01-15 zobacz
18 Organizacja Pracy Punktu Szczepień COVID 19 malgorzatagmur malgorzatagmur 2021-01-15 zobacz
19 postępowanie w razie stwierdzenia zgonów osób z podejrzeniem COVID 19 malgorzatagmur malgorzatagmur 2020-11-19 zobacz
20 Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii COVID – 19 malgorzatagmur malgorzatagmur 2020-11-19 zobacz
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się