2020-09-16

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

1. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, 56-400 Oleśnica, ul. Ludwikowska 10:

 

1.1. Opis dostępności architektonicznej budynku:

 

 

Oznaczenie wejścia

 

Dostępność

z danego wejścia do budynku przychodni

Dostępność

 dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dostępność

dla osób niepełnosprawnych niewidomych                           i słabowidzących

 

Wejście główne

A

Do wszystkich poradni, pracowni EKG, RTG, USG, rejestracji głównej i apteki z wyjątkiem:

 

1) poradni neurologii dziecięcej,

2) poradni chorób płuc i gruźlicy,

2) pracowni mammograficznej,

3) pracowni EEG.

 

Wejście bez barier architektonicznych z 2 parkingami dla osób niepełnosprawnych oraz windą udźwiękowioną

 i z oznaczeniami brajlowskimi.

Do realizacji w 2021 roku, w zakresie:

 

1) udźwiękowienia

    (zmysł słuchu),

2) ubrajlowienia

    (zmysł dotyku),

3) grafiki specjalne

    (słabowidzący).

Wejście boczne

od strony północnej

B

Do poradni i pracowni:

 

1) poradni neurologii dziecięcej,

2) poradni chorób płuc i gruźlicy,

2) pracowni mammograficznej,

3) pracowni EEG.

 

Wejście bez barier architektonicznych  parkingami dla osób niepełnosprawnych,                a do poradni chorób płuc i gruźlicy z windą pionową.

 

Jak wyżej.

Wejście środkowe tylne

od strony zachodniej

C

Wszystkich poradni, pracowni EKG, RTG, rejestracji głównej i apteki

z wyjątkiem:

 

1) poradni neurologii dziecięcej,

2) poradni chorób płuc i gruźlicy,

2) pracowni mammograficznej,

3) pracowni EEG.

 

 

Wejście na poziom wysokiego parteru do windy z barierami (schody).

 

 

Jak wyżej.

Wejście boczne

od strony południowej

D

 

Do poradni leczenia psychiatrycznego i leczenia uzależnień od alkoholu i do rejestracji.

 

Wejście po schodach (dla osób niepełnosprawnych wejściem głównym A.

 

 

Jak wyżej.

 

1.2. Opis miejsc parkingowych:

 

Dla osób niepełnosprawnych dostępne są miejsca parkingowe:

 

1) 2miejsca od strony wejścia głównego (A), od strony ulicy Ludwikowskiej;

2) 1 miejsce parkingowe od strony wejścia bocznego od strony miasta (B);

3) 5 miejsc wzdłuż budynku (dla osób chodzących samodzielnie).

 

1.3 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: TAK.

 

 

2. Przychodnia Rejonowa nr 2, 56-400 Oleśnica, ul. gen. J. Hallera 25:

 

2.1. Opis dostępności architektonicznej budynku:

 

 

 

Oznaczenie wejścia

 

Dostępność

z danego wejścia do budynku przychodni

Dostępność

 dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dostępność

dla osób niepełnosprawnych niewidomych                           i słabowidzących

 

Wejście główne

(od strony zachodniej)

A

Do wszystkich poradni, pracowni EKG, centralnego laboratorium analitycznego, OCT, USG, rejestracji głównej z wyjątkiem:

 

1) poradni dla dzieci zdrowych.

 

 

Wejście na parter budynku po schodach, a na I piętro bez barier architektonicznych windą.

Do realizacji w 2021 roku, w zakresie:

1) udźwiękowienia

    (zmysł słuchu),

2) ubrajlowienia

    (zmysł dotyku),

3) grafiki specjalne

    (słabowidzący).

Wejście główne

(od strony wschodniej)

B

Do wszystkich poradni, pracowni EKG, centralnego laboratorium analitycznego, OCT, USG, rejestracji głównej z wyjątkiem:

 

1) poradni dla dzieci zdrowych.

 

Wejście bez barier architektonicznych:

1) platforma

    naschodowa na

    parter;

2) winda pionowa na

    I piętro.

 

Jak wyżej.

Wejście do poradni dla dzieci zdrowych

(od strony północnej)

C

 

Do poradni dla dzieci zdrowych

i punktu szczepień.

 

 

Wejście na poziom wysokiego parteru schodami zewnętrznymi lub winda zewnętrzną.

 

 

Jak wyżej.

 

1.2. Opis miejsc parkingowych:

 

1) 1 miejsce parkingowe wzdłuż ul. gen. J. Hallera 25,

2) 1 miejsce wewnątrz posesji przychodni.

 

1.3 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: TAK.

 

3. Poradnia dla dzieci chorych, 56-400 Oleśnica, ul. Kilińskiego 4c:

 

2.1. Opis dostępności architektonicznej budynku:

 

 

 

Oznaczenie wejścia

 

Dostępność

z danego wejścia do budynku przychodni

Dostępność

 dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dostępność

dla osób niepełnosprawnych niewidomych                           i słabowidzących

 

Wejście główne

 

 

 

Do rejestracji i gabinetów lekarzy pediatrów oraz wózkowni.

 

 

 

 

Lokalizacja poradni na paterze bez barier architektonicznych.

Do realizacji w 2021 roku, w zakresie:

1) ubrajlowienia

    (zmysł dotyku),

2) grafiki specjalne

    (słabowidzący).

 

1.2. Opis miejsc parkingowych:

 

      Miejsca dostępne są wzdłuż ul. Kilińskiego 4c po przeciwnej strony.

1.3 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 

1.4. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line:

 

 

4. WOZ – Ligota Polska 31, 56-400 Oleśnica:

 

2.1. Opis dostępności architektonicznej budynku:

 

 

Oznaczenie wejścia

 

Dostępność

z danego wejścia do budynku poradni

Dostępność

 dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dostępność

dla osób niepełnosprawnych niewidomych                           i słabowidzących

 

Wejście główne

 

 

Do rejestracji i gabinetu lekarza POZ i lekarz dentysty.

 

 

 

 

Lokalizacja ośrodka zdrowia na paterze bez barier architektonicznych.

Do realizacji w 2021 roku, w zakresie:

1) ubrajlowienia

    (zmysł dotyku),

2) grafiki specjalne

    (słabowidzący).

 

1.2. Opis miejsc parkingowych: 1 miejsce na parkingu ośrodka zdrowia.

 

1.3 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: TAK.

 

5. WOZ – Boguszyce 117, 56-400 Oleśnica:

 

2.1. Opis dostępności architektonicznej budynku:

 

 

 

Oznaczenie wejścia

 

Dostępność

z danego wejścia do budynku ośrodka zdrowia

Dostępność

 dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dostępność

dla osób niepełnosprawnych niewidomych                           i słabowidzących

 

Wejście główne

 

 

Do rejestracji i gabinetu lekarza POZ i lekarz dentysty.

 

 

 

 

Lokalizacja ośrodka zdrowia na paterze bez barier architektonicznych                    z pochylnią.

Do realizacji w 2021 roku, w zakresie:

1) ubrajlowienia

    (zmysł dotyku),

2) grafiki specjalne

    (słabowidzący).

 

1.2. Opis miejsc parkingowych: są dostępne na parkingu osiedlowym przy ośrodku zdrowia.

 

1.3 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: TAK.

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się