2020-10-12

Badanie OCT

Oleśnica, dnia 22.06.2015r.

SZPZOZ/264 /15

OCT

optyczna koherentna tomografia dna oka

wykonywana na tomografie komputerowym „SOCT Copernicus +”

w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.

1. Czym jest badanie OCT (Koherentna Tomografia Optyczna)?

   Koherentna Tomografia Optyczna to wysoko zaawansowane nieinwazyjne i bezkontaktowe badania okulistyczne wykorzystujące promień lasera oraz technologicznie zaawansowaną jego analizę do obrazowania i pomiarów tkanek oka, takich jak siatkówka, nerw wzrokowy, rogówka.Tomograf okulistyczny jest narzędziem ukazującym strukturę tkanki oka w przekroju o bardzo wysokiej rozdzielczości, znacznie przewyższającą uzyskiwaną w badaniu USG. Badanie umożliwia dokładny, powtarzalny pomiar grubości siatkówki, co wykorzystuje się  w monitorowaniu przebiegu wielu schorzeń siatkówki i efektów ich leczenia.

2. Wskazania diagnostyczne do wykonania badania OCT:

Koherentna tomografia optyczna znalazła szereg zastosowań w okulistyce, zarówno w przypadku choroby siatkówki, ale również w leczeniu jaskry. Pozwala ocenić wielkość uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego. Badanie to jest szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie najcenniejszej dla procesu widzenia dna oka, tzw. plamki.  Każdy pacjent chory na cukrzycę powinie przejść okresowo badania tomografem okulistycznym, w celu zapobieżenia ślepocie wywołanej zmianami cukrzycowymi w oku.

3. Badanie jest bezpieczne, także dla pacjentów z:

- alergiami,

- niewydolnością krążenia,

- dysfunkcją nerek,

- kobiet ciężarnych.

4. Przygotowanie do badania OCT:

1) pacjenci, którzy mają soczewki kontaktowe, musza je usunąć,

2) pacjenci noszący okulary, powinni przyjść na badanie w okularach.

W niektórych przypadkach może zaistnieć przez badaniem konieczność zakropienia oczu. W przypadku zakrapiania oczu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych.

5. Opis badania:

Pacjent siada przed tomografem z głową spoczywającą na podpórce, a badający obserwując na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrój wybranych jego elementów.  Wydruki z badania są uzupełnione opisem bezpośrednio po badaniu.

6. Miejsce wykonywania badań OCT:

Badania OCT wykonywane jest w poradni okulistycznej Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy - tel. do rejestracji: 71 798 28 46 do 40, a do poradni okulistycznej: 71 798 28 60.

7. Badanie bezpłatne:

Badanie wykonywane jest w ramach procedur okulistycznych opłacanych przez NFZ, dla pacjentów, wg. kolejki oczekujących, którzy zostali skierowani:

1) na takie badania przez lekarzy okulistów poradni okulistycznej Przychodni Rejonowej nr 2, SZPZOZ w Oleśnicy,

2) przez innych lekarzy okulistów lub inne podmioty lecznicze, z którymi SZPZOZ w Oleśnicy zawarł stosowne umowy.

8. Badanie płatne:

Badania OCT można wykonać komercyjnie bez skierowania od lekarza okulisty. Pacjent winien mieć przy sobie informację o rozpoznaniu choroby oka od lekarza prowadzącego.

9. Cennik badań OCT:

L/p

Rodzaj badania OCT

Jedno oko

cena w [zł]

Dwoje oczu

cena w [zł]

1

Plamka.

80,00

140,00

2

Tarcza.

55,00

90,00

3

Pachymetria bezdotykowa.

55,00

90,00

4

Przedni odcinek - ocena kąta przesączenia.

55,00

90,00

5

Plamka z analizą jaskrową (badanie łączone).

90,00

150,00

10. Harmonogram badań odpłatnych:

Badania wykonywane są w dniach i godzinach , zgodnie z opracowanym harmonogramem, z którym można się zapoznać w rejestracji lub poradni okulistycznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się