2020-10-12

Informacja o świadczeniach realizowanych przez SZPZOZ w Oleśnicy

SZPZOZ w Oleśnicy podpisał umowę z firmą „Ogólnopolskie Badania Genetyczne testDNA Sp. z o. o. w Katowicach” na pobieranie materiałów do badań genetycznych na zlecenie sądu lub zlecenie pacjenta.

Cennik badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Analitycznym Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy:

L/p

Wyszczególnienie

Usługa

Cena netto

w zł

VAT

w zł

Cena brutto

1

Prywatne.

Sprzedaż zestawu do   badań.

45,00

3,60

48,60

Pobranie materiału.

100,00

23,00

123,00

2

Sądowe na zlecenie   klienta.

Protokolarne pobranie   materiału przez lekarza.

150,00

34,50

184,50

3

Sądowe na zlecenie   wymiaru sprawiedliwości.

Protokolarne pobranie   materiału przez lekarza na zlecenie sądu.

150,00

34,50

184,50

4

Mikroślady.

Sprzedaż zestawu.

45,00

3,60

48,60

Pobranie materiału +   zestaw.

100,00

23,00

123,00

5

Badanie ekspresowe (48   h).

Pobranie materiału +   zestaw.

100,00

23,00

123,00

6

Badanie na życzenie   klienta w jego domu.

Jak wyżej + koszty   dojazdu

w przeliczeniu za 1km.

1,00

0,23

1,23

2. SZPZOZ w Oleśnicy wykonuje odpłatne szczepienia (punkt szczepień Przychodni Rejonowej nr 2, ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy):

- przeciw grypie: 30,00 zł,

- przeciw WZW: 36,00 zł.

3. Badanie oka tomografem optycznym, bez skierowania (poradnia okulistyczna Przychodni Rejonowej nr 2, ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy):

- jedno oko: od 55,00 zł do 90,00 zł w zależności od rodzaju badania + 5,00 zł za wydruk wyniku na życzenie pacjenta,

- dwoje oczu: oko: od 90,00 zł do 140,00 zł w zależności od rodzaju badania + 5,00 zł za wydruk wyniku na życzenie pacjenta.

4. Wykonujemy bardzo szeroki zakres badań diagnostycznych obrazowych i laboratoryjnych, które jeśli lekarz uzna za konieczne nie są limitowane. Dolnośląski Oddział NFZ od sierpnia br. wypłaca nam dodatkowe wynagrodzenie za przekraczanie limitu badań, który został ustalony w zarządzeniu Prezesa NFZ.

Zapraszamy Państwa do składania deklaracji woli korzystania ze świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się