2020-10-12

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2

56-400 Oleśnica, ul. gen. J. Hallera 25

Godziny pracy przychodni  : codziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

 

Rejestracja:

 

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Lokalizacja

Rejestracja ogólna:

W rejestracji ogólnej Pacjenci rejestrują się na wizytę lekarską do:

1) lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

2) lekarzy poradni okulistycznej.

 

71 798 28 46

71 798 28 47

71 798 28 48

71 798 28 49

Poczekalnia główna na I piętrze

(wejście główne A od strony zachodniej)

(wejście bez barier architektonicznych B od strony wschodniej)

Rejestracja do poradni alergologicznej

71 798 28 62

18

Poczekalnia główna na I piętrze

(wejście główne A od strony zachodniej)

(wejście bez barier architektonicznych B od strony wschodniej)

Rejestracja do Laboratorium Analitycznego

71 798 28 64

32

Poczekalnia główna na I piętrze

(wejście główne A od strony zachodniej)

(wejście bez barier architektonicznych B od strony wschodniej)

Poradnia dla dzieci zdrowych - rejestracja

71 798 28 69

wejście boczne od strony północnej

Punkt szczepień

71 798 28 70

24

wejście boczne od strony północnej

 

Poradnia dla dzieci chorych:

56-400 Oleśnica, ul. Kilińskiego 4c

Godziny pracy poradni : codziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

Wyszczególnienie

Nr telefonu stacjonarnego

Nr gabinetu lub lokalizacja

Rejestracja:

 

71 798 28 71

71 798 28 72

-

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się