2020-10-12

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 1

56-400 Oleśnica, ul. Ludwikowska 10

Godziny pracy przychodni : codziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00

Dyżury stomatologiczne w każdą sobotę (z wyjątkiem świąt) w godz. 8:00 - 14:00.

Apteka czynna codziennie (oprócz świąt):

- od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 21:00,

- w soboty, w godz. 8:00 - 15:00

 

Rejestracja :

Poniedziałek 7:00-19:00

Wtorek-Piątek 7:00-18:00

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Lokalizacja

Rejestracja ogólna:

W rejestracji ogólnej Pacjenci rejestrują się na wizytę lekarską do:

1) lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

2) lekarzy poradni specjalistycznych:

- chirurgii ogólnej,

- chirurgii urazowo - ortopedycznej,

- neurologii dla dorosłych,

- neurologii dla dzieci,

- reumatologicznej,

- otolaryngologicznej,

- urologicznej.

71 798 28 09

71 798 28 10

71 798 28 11

71 798 28 12

Parter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnie specjalistyczne:

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Lokalizacja

Poradnia gruźlicy i chorób płuc:

- (rejestracja)

71 798 28 27

13 a

(wejście do budynku klatką boczną od strony miasta)

Poradnia otolaryngologiczna

71 798 28 18

46

(wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej).

Poradnia urologiczna

71 798 28 17

49

(wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej).

Poradnia dermatologiczna

71 798 28 26

58

(wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej).

Poradnia stomatologiczna

71 798 28 33

48

(wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej).

Poradnia stomatologiczna

71 798 28 36

48 b

(wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej).

Poradnia ortodontyczna

71 798 28 37

48 a

(wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej).

Poradnia Zdrowia Psychicznego

71 798 28 21

72

wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej lub boczne od strony południowej).

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu

71 798 28 21

43

wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej lub boczne od strony południowej).

Pracownia mammograficzna

71 798 28 41

3

(wejście boczne od strony

miasta).

Pracownia RTG

71 798 28 40

11

(wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej).

Poradnia medycyny pracy

71 798 28 30

53

(wejście główne od strony

ul. Ludwikowskiej).

 

Poradnia ginekologiczna:

Godziny pracy poradni : codziennie w dni robocze, poniedziałek, czwartek, piatek w godz. 7:00 - 14:35,
                                                                          wtorek, środa w godz. 7:00 - 19:00

Wyszczególnienie

Nr telefonu stacjonarnego

Nr gabinetu lub lokalizacja

Rejestracja:

 

71 798 28 78

71 798 28 79

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się