2020-03-04

Wykaz aparatury medycznej

Wykaz aparatury medycznej

będącej na wyposażeniu jednostek i komórek organizacyjnych SZPZOZ w Oleśnicy i źródła finansowania ich zakupu:

1. Aparatura medyczna zakupiona z dofinansowaniem ze środków UE i budżetu państwa:

W latach 2005 - 2006 SZPZOZ w Oleśnicy zrealizował projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Pt. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w SZPZOZ

w Oleśnicy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

1) całkowita wartość projektu:          3.346.983,93 zł,

2) środki EFRR:                                 2.505.662,95 zł,

3) środki budżetu państwa:                   334.088,39 zł.

Projekt zrealizowano w 100 % w 2006 roku.

W ramach projektu zakupiono:

1) aparat cyfrowy ultrasonograficzny ALOKA SSD 4000, z funkcją dopplerowską z kompletem głowic do

   badań serca, przepływów płynów ustrojowych, narządów jamy brzusznej, stawów itd.,

2) zdalnie sterowany aparat rentgenowski z systemem cyfrowym i radiologicznym systemem

   informatycznym CGM NETRAAD,

3) aparat RTG zębowy INTRA + Dixi 3

4) sprzęt komputerowy z programami bazowymi i serwerami,

5) 7 kpl. autoklawów parowych ,

6) dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz cyrkulacji, a także instalacji wody

   ciepłej i zimnej w oleśnickich przychodniach.

2. Aparatura medyczna zakupiona z dofinansowaniem ze środków UE i budżetu Miasta Oleśnicy

W latach 2007 - 2013, SZPZOZ w Oleśnicy zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Pt. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych

w zakresie diagnostyki w SZPZOZ w Oleśnicy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu   Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Miasta Oleśnicy i środków własnych:

   a) całkowita wartość projektu:           1.384.886,65 zł,

   b) środki EFRR:                                 1.084.982,50 zł,

   c) środki budżetu Miasta Oleśnica:         174.280,05 zł,

   d) środki własne:                                     125.624,10 zł.

   Projekt zrealizowano w 100 %.

   W ramach projektu zakupiono:

- 7 kpl unitów stomatologicznych Dentana Eximaz: fotelami, skalerami, endometrami, kamerami

     wewnątrzustnymi,

     piaskarkami i lampami do utwardzania laków, itd.

- 4 szt. autoklawów parowych Vacuklaw 24-B,

- mammograf z wyposażeniem ciemni oraz aparaturą kontrolno - pomiarową,

- analizator biochemiczny BT 2000 PLUS,

- analizator hematologiczny 24 parametrowy XS – 800i,

- kolposkop KKV- MI24U/K,

- kardiotokograf Insigt,

- USG ALOKA SSD PROSUND 6, z funkcją dopplerowską z obrazowaniem 3D, z 2 monitorami (jeden

     z nich dla pacjentki badanej) z kompletem głowic dla potrzeb poradni ginekologiczne, kardiologicznej

     i innych,

- polomierz komputerowy CENTERFIELD II,

- autorefraktometr ACCUREF 8001,

- 2 wirówki laboratoryjne,

- aparat EEG Digi Track DT,

- audiometr Ultra 130.

3. Aparatura medyczna zakupiona ze środków własnych i dotacji Miasta Oleśnicy:

- EKG z wózkiem Platinum,

- EKG MrSiverv 101,

- tympanometr laryngologiczny.

- endoskop laryngologiczny, f. OPTEC - zestaw,

- pulsooksymetr OXY-9,

- rektoskop z anoskopem,

- unit stomatologiczny,

- euro - fantom,

- analizator DCA 2000,

- pachymetr,

- detektor tętna płodu UDT 300: 2 szt.,

- defibrylator LIfe PAC 1000: 2 szt,

- aparat USG Siemens,

- spirometr ,

- lancentron GT – 300,

- stół operacyjny SO - 10,

- stół operacyjny SZ - 01,

- fotele ginekologiczne: 2 kpl. FG-04 Erato,

- wagi elektroniczne,

- lampy bakteriobójcze,

- lampy operacyjne,

- lampa szczelinowa R-35 U/G,

- oftalmoskop N-BXA-BC Fiesta 20,

- lampy, światłoutwardzalne,

- lampa WOODA DHLL 404-11,

- diafanoskop-Centroskop,

- gonioskop typ S 63,

- inhalatory,

- mieszalniki do amalgamatu,

- analizator Midoitron Junior,

- mikroskop Axolab,

- analizator Na/K,

- kogulometr K-3002 OPTIC,

- fotometr Epol,

- analizator hematologiczny DCA 2000 +,

- wirówki MPW 223.

- inne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się