2020-04-05

Komunikat

 

Oleśnica, dnia 03.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 566), reguluje m. in. organizację działalności leczniczej w okresie od 31.03.2020 r. do 11.04.2020 r. (§ 10 - 12).

Ponadto przypomina się pacjentom i wszystkim osobom którzy złożyli deklaracje woli korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, że SZPZOZ w Oleśnicy zgodnie z zleceniami NFZ realizuje świadczenia zdrowotne z zachowanie szczególnych środków ostrożności przed zakażeniem, a w szczególności przy zastosowaniu poniższych zaleceń:

  1. masz wysoką gorączkę, źle się czujesz, byłeś w podróży w rejonach ognisk zakażeń koronawirusem - nie przychodź do przychodni (ośrodka zdrowia), lecz skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub sanepidem, celem przewiezienia do szpitala zakaźnego;

  2. skończyły Ci się leki, w celu wypisania nowych do dalszej kuracji, zgłoś to do rejestracji lub przekaż ich wykaz na piśmie i wrzuć do skzrynki przy wejściu do pzrychodni) lub e- mialem, a lekarz Ci je przepisze (i poda kod na piśmie lub w e-mailu bądź za pomocą aplikacji mObywatety,

  3. jeśli nie jest to konieczne, przełóż na późniejszy termin badania kontrolnego;

  4. unikaj zgromadzeń, kolejek itd. (odległość pomiędzy osobami min. 2,00 mb.);

  5. stosuj się do zleceń profilaktycznych, a mianowicie:

  • myj ręce częściej niż zwykle;

  • unikaj podawania rąk.

  • przemyśl, czy nie lepiej jak najdłużej pozostawać w domu.

Do przychodni wpuszczani są pacjenci po uzgodnieniu z personelem medycznym (telefonicznie bądź z użyciem domofonu).

Świadczenia stomatologiczne realizowane są tylko w uzgodnieniu z lekarzem dentystą w Przychodni Rejonowo — Specjalistycznej (w tym także bólem zęba).

Powyższe obowiązuje do odwołania.

dyr. Stanisław Ptak

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się